E-Nüfus Sistemi Geliyor 08 Kasım 2018

E-Nüfus Sistemi Geliyor

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkede “yapanın yanına kâr kalan bir sistem” oluşturulduğunu kaydederek, “Hukuk göz ardı edilerek bazı değerlerimiz erozyona uğratıldı. Kişiler yasaya aykırı talepleri bile kendilerinde hak görmeye başladı. 40 yıllık statükoya bir yerden çomak sokmaya çalıştığınız zaman bazı kesimler kendini bilmez açıklamalar yapabiliyor ama bunlar bizi yıldıramaz” dedi. Baybars, “Temel aldığımız nokta kimsenin mağduriyeti değil” vurgusunda bulundu.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Baybars, e-devlet, e-nüfus, adli olaylar, nüfus politikası, cezaevi, ülkesel fiziki plan, belediyeler gibi birçok başlıkta soruları cevapladı. Yasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Baybars, Yurttaşlık ve Daimi İkamet yasa tasarılarını Bakanlar Kurulu’nun görüşüne sunduklarını, Belediyeler Yasa Tasarısı’nı da bu yıl bitmeden Cumhuriyet Meclisi’ne göndermeyi hedeflediklerini söyleyerek, “Sadece belediye sayını azaltarak reform yapmak mümkün değil. Yerel yönetimler güçlendirilmeli” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde hayata geçirilecek projelerle ilgili de açıklama yapan Bakan Baybars, yeni cezaevinin tamamlanması, KKTC’de Adli Tıp Kurumu kurulması, Polis Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bölümü’nde mini laboratuvar oluşturulması konusundaki hedeflerin 2019 olduğunu belirterek, “Adli Tıp kurumu için arazi tespiti yapma noktasındayız” dedi.

Baybars, ilk olarak e-devlet kapsamında yürürlüğe girecek, online sisteme dayalı uygulamalar konusunda bilgi verdi. Tapu Dairesi’nde online sisteme geçilmesi çalışmalarından söz eden İçişleri Bakanı, “online tarama”, “bir tapu dairesinden diğerine gitmeden işlem yapabilme, harita alabilme” gibi uygulamaları içeren sisteme geçmeyi hedeflediklerini kaydederek, “Buna kısım kısım başladık” dedi. E-devlet projesine de değinen Baybars, “E devlet büyük bir sistem. Sadece İçişleri Bakanlığı’nı değil bütün bakanlıkları ilgilendiriyor.

Bunun için e-nüfus sisteminin oturması gerekiyordu ki bu sistem şimdi devreye alınıyor” şeklinde konuştu. E-devletle ilgili çalışmaların 2000’lerde başladığını da anımsatan Ayşegül Baybars,“ E-devlet yürütme kurulunun güçlendirilmesi ve sürecin biraz daha çabayla hızlandırılması şart” değerlendirmesinde bulundu.

E-devletin bir bacağı olan e-nüfus sisteminin bir ay içinde uygulamaya gireceğini açıklayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bu sistemin bir kişinin doğumundan bulunduğu yaşa kadarki nüfus bilgilerinin bir sistemde toplanmasını, tek tuşla online olarak görülmesini öngördüğünü söyledi. Baybars, “Bu sistemle vatandaştan talep edilecekler ve evraklar azalacak” dedi.

Öğrenci izinlerinin 1 Ekimden itibaren kayıt altına alınmaya başladığını anımsatan, bu sitemin adaya girişlerde suiistimali engelleyeceğini söyleyen Baybars, “Öğrenciler izinlerini online alabiliyor. Sağlık ve öğrenci izni harçlarını online ödeyebiliyor. Sistemi geliştirmeyi düşünüyoruz. Çalışma izinliler için, yurttaşlar için… Otomasyonları aşama aşama devreye sokacağız” şeklinde konuştu. İlgili yasanın yükseköğretim için ülkeye gelen öğrencilerin izinlerinin kayıt altına alınmasını emrettiğini de hatırlatan Bakan Baybars, işlemin 2009’dan beri uygulanmadığını söyledi.

Adli olaylar ve denetimler konusunda da konuşan Baybars, “Son yıllarda huzurumuzu kaçıracak adli olaylar var. Değişen demografik yapı, ülkeye gelen iş gücü, nüfusun artması, sosyo-ekonomik yapının değişmesi eskiden gerekmeyen bir takım tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor” dedi.

Özellikle kamuya açık alanlarda işlenen suçlarda polisin kafeteryaların, restoranların veya marketlerin kamera kayıtlarını kullanarak tespitlerde bulunduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı, “Artık polisimizin kendine ait bir sistemi olacak” dedi.

Ayşegül Baybars, Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanarak yürürlüğe giren Kentsel Güvenlik Sistemleri Yasası’nın öngördüklerine de şöyle değindi: “Toplumun, ‘gözetlenecek miyiz’ kaygılarını gidermek için Kentsel Güvenlik Yönetim Yasası’nı hazırladık. Yasa özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına aykırı olmayacak şekilde düzenlemelere tabii.

Yasada, kameraların takılacağı, sistemlerin kurulacağı yerlerin tespiti için kurul kurulmasını öngörüyor. Kurula Başbakanlık Müsteşarı başkanlık edecek. Başbakanlık bu kurulu oluşturmakla meşgul. Polis Genel Müdürlüğünün önerisiyle yapılan çalışma kuruldan onaylanır onaylanmaz kurumlara başlanacak. Lefkoşa’dan ve Girne’den başlanması öngörülüyor. Sistem sadece Polis Genel Müdürlüğü nezdinde belli yetkilere sahip kişiler tarafından görülebilecek.”