Enterkonnekte Sistem Bizim İçin Şart 11 Eylül 2019

Enterkonnekte Sistem Bizim İçin Şart

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT Haber Merkezi Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtlarken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. EL-SEN ile imzalanan 4 maddelik anlaşma ile ilgili Taçoy, “ 3 tanesi bizim verdiğimiz görünür, İhale konusunda ortağımız HP’nin görüşleri de ağır bastı. İstihdam zaten ihtiyaç vardı.Mahsuplaşmayı zaten yapmıştık, 350 Milyon TL’si geçen gün imzalandı, Bitmemiş tekşey var. Kurumun daha ucuz servis vermesi adına KIB-TEK’in iyi niyet göstermeye başlaması gerekir. Bugüne kadar hiçbir poltika üretilmedi. kendilerinden rica ederiz.” dedi.

Taçoy, anlaşma gereği komite kurma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “İhale gereği alınan cihazlar tek bir tip olmayacak, birçok modeli ihitva edecek, en az 60 Megavat gücünde santrallerin alınması için ihale şartnamesi hazırlanacak” diye konuştu. Az akaryakıtla verimliliği yüksek, çevre dostu cihazlar istediklerine vurgu yapan Taçoy, “ halk arasında sürekli bir gaile var, Birileri bir fayda sağlayacak mı diye soruyor, Bizim iddiamız, birçok marka varken uluslarası ihale ile sonuçlanması, tek marka ile değil” ifadelerini kullandı

Bakan Taçoy, “ KIB-TEK’te yarı liberal bir yapı var bu yürütülemez Enerji Üst Kurulu kurmalıyız, Bu kurul elektriği regule etmeli, Yasası hazır Son rötüşler yapılıyor Enerji Verimliliği Yasası da gündeme gelecek, Güneş Enerjisi’nden yararlanma ve benzeri üretimler için, bu politikları yasa noksanlığından tam uygulayamıyoruz, fayda elde edemiyoruz” diye ekledi. Taçoy sözlerine şöyle devam etti; "Önümüzde meşakkatli bir süreç var, Kısa ve uzun vadede kurum ve enerji politikalarımızn oturması gerekir. Bizim sürekli söylediğimiz bir konu vardır. Enterkonnekteden vazgeçmiş değiliz. Yapılamaz diye bir şey konuşmadık, konuşmayacağız. Enterkonnektenin bu ülkede yapılabileceği ısrarını sürdürüyoruz. Olabileceğini de her hal ve şartta ispata hazırız. Konu üzerinde bizzat çalışıyorum. Okuyorum, araştırıyorum. Anavatan Türkiye ile de konuşmak ve tedariki garantilemek süreti ile ocak ayında kendimizin ihale sürecini başlatmamız arzusundayım. İster AB kritteri olsun ister dünya görüşü deyin fark etmiyor çünkü aklın ve mantığın yolu tekdir. Nasıl ki Malta ve İtayla, Rum Tarafı ile İsrail arasında enterkonnekte projeleri varken, 90 Km’lik TC ile KKTC arasında niye olmasın. Yok böyle bir şey. Bu işin arkasında başka planlar var. Bugün TC ile AB arasında enterkonnekte sistem var. Enerji üretimi açısından TC’nin elinde bir güç var. Bunun ortadan kalkması ve alternatif kaynak yaratmak için Rum Yönetimi ve Yunanistan başka işler peşinde ve başka bir hatla Avrupa’ya bağlanmayı planlar. Buna kimsenin müsadesi yok. Enterkonnekte çalışmalarının her geçen gün hızlandığını belirten Taçoy, “ Enterkonnekte olmazsa olmazımızdır” diye konuştu. İmzaladıkları 4 maddelik sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Üretim Fiyatlarının düşürülmesi ve kurumun daha iyiye gitmesi için EL-SEN’in üzerine görevler düştüğüne işaret eden Taçoy, “ Bunlar üzerinde ısrarla duruyoruz. Enerji Bakanı olarak bir tek KIB-TEK yoktur.

Yenilenebilir enerji politkaları vardır. Birçok konu vardır. O nedenle ben herkese eşit mesafede durmayı tercih ediyorum. Herkesin bir sorusu var… AKSA ile ilgili biten bir sözleşme biten bir sözleşmedir. Tekrarı olmaz. İhtayaç varsa İhale Yasası gereği yeniden ihaleye çıkarsınız. AKSA ile bu şekilde devam edilmesine be HAYIR diyorum. AKSA ile 2008 Yulında CTP-ÖRP Hükümeti döneminde imzalanan sözleşmenin Makine amortisman giderleri ne kadardır? 3.7 Dolar/cent ücret ödeme mecburiyetinde değiliz. Kira gideriolarak 3.70 centlik kira bedeli benim de ücretlerimi artırıyor. Biz işin ucuzlatılması yönündeki hassasiyetimizi sürdürüyoruz ve burada halkımızın desteğini istiyoruz